Klimaslavik

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Dodávateľ: KLIMASLAVIK s.r.o., Sídlo: K nemocnici 37/10 957 01 Bánovce nad Bebravou, 
  IČO: 47561467, IČ DPH: SK2023976570, Dodávateľ je platcom DPH.
  Mobil: +421 945 245 446 (služi na overenie dostupnosti produktu)  E-mail: info@klimaslavik.sk
 2. Objednávka vznikne odoslaním vybraného tovaru „kúpiť“. Kúpna zmluva vzniká úhradou objednaného tovaru kupujúcim. Po odoslaní objednávky Vám príde automaticky mail s výzvou na úhradu objednaného tovaru. Ak tovar neuhradite do piatich pracovnych dni, objednavka sa považuje za zrušenu. Obrázok  pri vybranom tovare je ilustratívny, niekedy môže byť konkrétny model odlišný.
 3. Ceny sú s DPH a sú konečné. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Dodávateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 4. Platbu vykonajte prevodom na účet, variabilný symbol číslo objednávky. Náklady na poštovné a prepravné klimatizácie neúčtujeme, ak nie je pri produkte uvedené inak.
 5. Expedícia klimatizácie, ktorá je skladom je v deň pripísania platby na bankový účet. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
 6. Dodanie klimatizácie bude realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-5 pracovných dní od pripísania platby na náš účet, alebo od odoslania potvrdenia o vykonaní platby. Vo výnimočnom prípade môže dodanie klimatizacie trvať aj dlhšie ak dodavateľ dočasne tovar vypredal. V tom prípade budete bezodkladne informovaný. Spôsob dodania klimatizácie je doručenie kuriérskou službou, poštou, alebo osobný odber. Pred prevzatím si obal klimatizácie skontrolujte či je neporušený. V prípade poškodeného obalu klimatizáciu neprevezmite, inak budete znášať dodatočné náklady na dopravu.
 7. Dodacia adresa. Kupujúci uvedie dodaciu adresu priamo v objednávke. V prípade dodania tovaru vrámci SR, ak nie je pri tovare uvedené inak, prepravné náklady znáša predajca. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru kupujúcemu, uvádzané na e-shope, platia iba v prípade, kedy je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky. V prípade doručovania tovaru mimo Slovenskej republiky, kupujúci nesie všetky náklady, ktoré sú k takémuto doručeniu potrebné. Platba za tieto náklady je vopred spolu s objednaným tovarom, na základe vyčíslenia prepravnou spoločnosťou. Dodanie tovaru mimo EÚ nie je možné. Objednávky z krajín mimo EÚ budú automaticky stornované.
 8. Daňový doklad zasielame automaticky na Váš e-mail zadaný pri vytváraní objednávky po prebratí tovaru . V prípade reklamácie slúži daňový doklad ako záručný list.
 9. Spotrebiteľská záruka na funkčnosť klimatizácie je 2 roky (ak nie je dohodnuté inak), ak klimatizáciu nainštaluje odborná firma, ktorá má na inštalácie klimatizácií oprávnenie a ak je preukázateľne pravidelne čistená aspoň 1x ročne (v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia). Obchodné spoločnosti si dĺžku záruky na akosť tovaru dohodnú v konkrétnej kúpnej zmluve.
 10. Storno objednávky má právo kupujúci bez udania dôvodu kedykoľvek pred úhradou tovaru.
 11. Odstúpenie od zmluvy. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia sa zmluva ruší od začiatku a strany si navzájom vrátia prijaté plnenia. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi.
 12. Ak zákazník – podnikateľ nakupuje na IČO, nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.
 13. Ochrana osobných údajovZa účelom vybavenia vašej objednávky budú uložené vaše osobné údaje. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.
KLIMASLAVIK

Kontaktujte nás a informujte sa

Veríme, že iba tak môžeme naším klientom poskytovať komplexné a inovatívne riešenia na mieru.

Dodávame a inštalujeme iba tie najkvalitnejšie klimatizačné zariadenia, akými sú značky ako Daikin ™, Samsung ™ Toshiba ™, Mitsubishi ™.

Máte otázky?

© KLIMASLAVIK 2022 | Všetky práva vyhradené.